MY CART
0
0.00 THB

ข้าวกล้องดอยพันธุ์บือกีซากอ

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

เป็นการนำข้าวบือกี และซากอมาผสมกัน เพื่อให้ได้ข้าวที่นุ่มหอม มียางเยอะ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์